Forældreråd

Børnehaven har et forældreråd som består af:

Formand: Nanna Endelt Andersen

Forældrepræsentanter:

Annemette Bork (suppleant)

Marianne Stub Oppelstrup (suppleant)

Dorte Rani (Billede følger)

Line Buchholt (Billede følger)

Personalerepræsentant:

Malene Emdal Olesen

Line Burchardt Andersen (billede følger)

Ledelsesrepræsentant:

Karin Levring

Repræsentant fra skolebestyrelsen:

Karina Bonde Jensen (Billede følger)