Forældreråd

Børnehaven har et forældreråd som består af:

Formand:

Nanna Endelt Andersen

Personalerepræsentant:

Malene Emdal Olesen og Anita Asp

Forældrepræsentanter:

Heidi Huus Lund

Carina Henriksen

Annemette Bork

Line Buchholt

Ledelsesrepræsentant:

Karin Levring

Repræsentant fra skolebestyrelsen:

Karina Bonde Jensen