Forældreråd

Børnehaven har et forældreråd som består af:

Formand:

Jeanette Jensen

Personalerepræsentant:

Line Burchardt og Anita Asp

Forældrepræsentanter:

Morten Byrgiel Madsen

Stine Dam

Heidi Huus Lund

Mette Thomassen

Ledelsesrepræsentant:

Karin Levring

Repræsentant fra skolebestyrelsen:

Karina Bonde Jensen