Udvalg

Udvalgene er sammenkørt med skolen så hvis du vil vide mere, er de beskrevet på skolens hjemmeside.

Der er dog ét udvalg, børnehavens forældreråd, som fungerer særskilt her i børnehaven. Det kan du læse mere om nedenunder

 

  • Forældreråd:

Opgaver:

Forældrerådet skal varetage sine opgaver indenfor det formål og værdigrundlæg, der er fastsat i skolens vedtægter; grundlaget er Grundtvig-Koldsk. Forældrerådet skal fastsætte principper for børnehavens daglige virke og for anvendelse af den budgetramme, som skolens bestyrelse har fastsat i samarbejde med børnehavens leder. Forældrerådet har indstillingsret og ret til at deltage, når skolens bestyrelse skal ansætte ledelse og personale, der primært skal arbejde i børnehaven. Forældrerådet medvirker ved udarbejdelse af børnehavens pædagogiske læreplan, og har udtalelsesret i forhold til alle relevante spørgsmål, også overfor skolelederen og skolens bestyrelse.

Færdigheder:

Engagement i børnehavens ve og vel og lyst til at bidrage til børnehavens fortsætte udvikling er det vigtigste. Sans for planlægning og koordinering skader ikke.

Praktisk:

Forældrerådet mødes typisk hver 6 – 8 uge. Formanden laver dagsordenen sammen med børnehavens leder.

Antal forældre:

Der er behov for 5 forældre (3 menige medlemmer og 2 suppleanter) samt en medarbejderrepræsentant fra børnehaven og en ledelsesrepræsentant. Skolens bestyrelse udpeger en repræsentant uden stemmeret.