Ipad-politik

Målsætning:

Vi vil arbejde på at vores indkøbte IPAD´s bliver integreret i vores børnehave som et pædagogisk redskab, der giver mulighed for læring, fællesskab og udvikling for børnene.

At børnene bliver fortrolige i brugen af IPAD`s og starte en etisk forholden hos børnene ift. brug af digitale medier.

Retningslinjer:

• De spil der benyttes på vores IPAD, er udvalgt af personalet og er valgt ud fra om det er spil der giver læring fx til sprog, finmotorik, øje-håndkooordination, tal, bogstaver, farver eller spil der kan være med til understøtte børnenes kreativitet fx Imovie hvor børnene selv kan lave film og hvor handling og figurer er opfundet af børnene.

• Spillene skal også give mulighed for dannelse af fællesskaber børn/børn eller børn/voksne imellem. Vi tænker at børn gerne vil hjælpe hinanden og her kan der gives mulighed for skabelse af venskaber på tværs af alder og køn.

• Vores IPAD´s vil vi også bruge som mulighed for at skabe et pusterum eller en indre ro til enkelte børn.

• IPAD`s vil vi bruge som en hurtig videnskabelse. Vi kan følge børnenes spor og finde viden om det børnene er nysgerrige på.

• Vi/personalet vil hele tiden arbejde på at finde nye måder at anvende IPADs på. Det vil ske i samarbejde med børnene.

Praksis:

• Vi har fredagene som dagen hvor IPAD´s er fremme til fri benyttelse. Da der tit er mange om buddet så laver vi ofte ventelister eller opfordrer til at være fælles om aktiviteten på IPAD´sene.

• IPAD´s skal være i nærheden af det pædagogiske personale, så vi kan sørge for at de bliver brugt udfra vore mål.

• Vi vil som voksne være opmærksomme på at alle børn får mulighed for at bruge vores IPAD´s og også evt. at begrænse brugen ift. de børn der tilsidesætter andre former for lærings og udviklingsmuligheder.

• Alle børn må medtage deres egen “tablet”. Dog skal internettet være slået fra. De spil børnene kan spille her i børnehaven
skal være forbeholdt deres egen alder. Skydespil vil fx typisk være for større børn og kan derfor ikke bruges i børnehaven. Det pædagogiske personale er dem der altid vurderer om spillet kan bruges.