Værdigrundlag

Børnehaven er en fribørnehave under Gudenådalens friskole.

    • Vores grundholdning hviler som skolen på et Grundtvig- Koldsk værdisæt hvor åbenhed, respekt for hinanden og forpligtende fællesskab er centralt.

 

    • Vi ønsker et hus fyldt med liv og engagement. Det er vigtigt at børn, personale og forældre får en følelse af at være kommet til et sted, hvor det er trygt og rart at være – et sted der indbyder til leg og udvikling.

 

  • Vi vil arbejde for at børnene oplever livsglæde, at de bliver anerkendt og at de oplever at være i et fællesskab hvor man tager hensyn og respekterer hinanden.